Jak usunąć samochód z rejestru - Komunikacja z policją drogową - 2019

Anonim

Zazwyczaj potrzeba wyrejestrowania samochodu powstaje, jeśli właściciel planuje go sprzedać. Przede wszystkim, aby usunąć samochód z rejestru, musisz mieć wolny czas, a także główne dokumenty dotyczące samochodu.

Można zauważyć podobieństwo tej procedury z rejestracją maszyny, ponieważ istnieje potrzeba podobnych dokumentów i wizyty w tej samej instytucji. Głównym problemem są ogromne koleje, które wymagają dużo czasu, ale wstępna rejestracja pomoże przyspieszyć rejestrację.
Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą, aby usunąć samochód z rejestru? Przede wszystkim jest to dokument tożsamości, dokumenty potwierdzające rejestrację tego samochodu (zaświadczenie o rejestracji), jeżeli właścicielem tego samochodu jest inna osoba, należy mieć potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo, a także jego kopię.
Podczas wizyty w policji drogowej należy udać się do okna rejestracji, gdzie należy przekazać główne dokumenty, a także wniosek i wyrejestrowanie. Po dostarczeniu dokumentów, aby usunąć samochód z rejestru, musisz uiścić opłatę państwową i dostarczyć pokwitowanie wpłaty policji drogowej. Następnie musisz przesłać samochód do wglądu - dzieje się to na specjalnej stronie. Po dokonaniu przeglądu samochodu należy podać numery i uzyskać ponownie wydane dokumenty, a także numery tranzytowe z ograniczonym okresem ważności.
W niektórych przypadkach można usunąć samochód z rejestru bez zmiany numerów, na przykład w przypadku przeprowadzki. Jeśli samochód ma wszystkie podstawowe dokumenty i jest w dobrym stanie, procedura ponownego wystawiania dokumentów nie zajmie dużo czasu i wysiłku ze strony właściciela samochodu.

  • jakie dokumenty są potrzebne do wyrejestrowania w 2019 roku