WiMAX na rynkach wschodzących: nisza zamiast na rynku masowym - Samochody - 2019

Anonim

Są nadzieje i oczekiwania, że ​​rynki wschodzące, z ich niską penetracją stacjonarną, będą kluczowym polowaniem dla WiMAX. Ale czy naprawdę istnieje duży rynek WiMAX na rynkach wschodzących?

W opublikowanym niedawno raporcie Ovum "WiMAX na rynkach wschodzących: ocena możliwości", Ovum stwierdza, że ​​połączenie kilku czynników, w tym kosztu technologii, zasięgu, wsparcia dostawcy i wyboru dostawcy usług, ograniczy WiMAX do jedynie niszowej technologii na rynkach wschodzących, tworząc część szerszych portfeli szerokopasmowego dostępu do internetu dla operatorów stacjonarnych i komórkowych.

Angel Dobardew, Practice Leader, podkreśla, że ​​będzie dużo sieci WiMAX, jednak nie będzie ich wcale. "Dwie trzecie z ponad 300 sieci WiMAX na całym świecie znajduje się na wschodzących rynkach Afryki, Azji, Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Ameryki Łacińskiej". Jednak większość operatorów WiMAX na rynku wschodzącym ma dziś tysiące lub dziesiątki tysięcy subskrybentów, a nie setki tysięcy subskrybentów, które planowali mieć na tym etapie. Scartel w Rosji jest pierwszym operatorem WiMAX na rynkach wschodzących, który osiągnął 100 000 subskrybentów, a tuż za nim jest Packet One w Malezji z 80 000, oba zostały ogłoszone w sierpniu 2009 roku. Większość graczy WiMAX na rynku wschodzącym jest za ich początkowym wdrożeniem i cele dla abonentów. Globalny kryzys finansowy utrudnił także dostęp do środków finansowych graczom greenfield WiMAX.

Dob4, 4, z siedzibą w Londynie, zwrócił uwagę, że WiMAX nie konkuruje zarówno z stacjonarnymi, jak i mobilnymi łączami szerokopasmowymi w większości obszarów miejskich rynków wschodzących (gdzie praktycznie wszystkie istniejące wdrożenia WiMAX są) pod względem zasięgu lub ceny; i pozostaje nieprzystępny na rynku masowym. Dodaje: "W przypadku usług niesubsydiowanych jest on obecnie wyceniany i pozycjonowany jako opcja szerokopasmowa tylko dla przedsiębiorstw lub zamożnych konsumentów". "Koszt sprzętu klienta (CE) pozostaje kluczową przeszkodą dla operatorów WiMAX, gdzie zarówno DSL, jak i HSPA przewyższają WiMAX przy znacznie większej ekonomii skali".

Ovum przewiduje, że WiMAX pozostanie niszową technologią szerokopasmową na rynkach wschodzących, jak to ma miejsce na dojrzałych rynkach - podsumowuje Angel Dobardedv. "Przewidujemy, że do 2014 r. WiMAX będzie stanowił mniej niż 5% z 1, 5 mld stacjonarnych i komórkowych łączy szerokopasmowych na wschodzących rynkach".

Wskazuje on, że "zasięg WiMAX pozostanie głównie w dużych ośrodkach miejskich, gdzie będzie konkurować z DSL, HSPA / EV-DO, aw niektórych przypadkach z usługami FTTx". Ograniczenia w zakresie kosztów i zaludnienia doprowadzą do bardzo niewielu wdrożeń sieci WiMAX na obszarach wiejskich, a większość z nich będzie pochodzić z publicznych dotacji. "Spodziewamy się, że DSL i HSPA / EV-DO pozostaną konkurencyjne pod względem kosztów i ceny w stosunku do WiMAX w ciągu najbliższych pięciu lat pod względem infrastruktury, aw szczególności CE", podsumowuje Pan Dobardedv. "Z kolei problemy z zasięgiem i kosztami spowodują, że WiMAX będzie przyciągał tylko stosunkowo niewielką liczbę użytkowników zamożnych konsumentów i MŚP z obszarów miejskich. Jest to mały i intensywnie konkurencyjny segment klientów na każdym rynku ".

Ovum oczekuje, że presja na wzrost, finansowanie i marże doprowadzą do konsolidacji na dużą skalę wśród dostawców usług WiMAX w ciągu najbliższych 2-3 lat. Większość niezależnych odtwarzaczy WiMAX może zostać nabyta przez ustalonego odtwarzacza stacjonarnego lub mobilnego lub utraci ważność. Naprawione i mobilne odtwarzacze ze starszymi lub nowo nabytymi zasobami WiMAX będą zarządzać nimi w ramach portfela, zajmując się zasięgiem klientów, zasięgiem i problemami z pojemnością w ramach istniejących portfeli sieci dostępowych.

W końcu WiMAX odegra pewną rolę, ale będzie znacznie mniejszy niż wielu graczy WiMAX, którzy będą chcieli dzisiaj zaakceptować, a wielkie nadzieje związane z tym, że jest to technologia szerokopasmowego dostępu do Internetu na rynkach wschodzących, w rzeczywistości będą krótkie.